آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت‌ آموزی می‌تواند بخش مهمی از چالش‌های جامعه را در شرایط کنونی رفع کند


به منظور هماهنگی جهت برگزاری دومین جلسه شورای مهارت شهرستان با موضوع پیگیری ‏مصوبات جلسه قبل و نیازسنجی آموزش های مهارتی اولویت دار مورد نیاز دستگاههای اجرایی شهرستان ‏در سال 1400 رمضانی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران کردکوی با قدمنان فرماندار شهرستان دیدار کرد.‏
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان کردکوی،قدمنان فرماندار شهرستان کردکوی ضمن اعلام رضایت از عملکرد یک ساله مراکز آموزش فنی و حرفه ای ‏شهرستان، گفت: آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت‌ آموزی می‌تواند بخش مهمی از چالش‌های جامعه را در شرایط کنونی رفع کند.
در سال آینده در راستای بروزرسانی تجهیزات کارگاهی، اعتبار ویژه برای مراکز ‏آموزش فنی و حرفه ای، در کمیته برنامه ریزی شهرستان در نظر گرفته خواهد شد.‏
مجید رمضانی دبیر شورای مهارت شهرستان اعلام کرد: مقرر شد در جلسه شورای مهارت شهرستان تدوین سند مهارت مطابق با اسناد بالادستی مهارت ‏استان، آمایش سرزمین و اشتغال شهرستان با همکاری اعضای شورای مهارت انجام پذیرفت.‏
شایان ذکر است مجید رمضانی در این جلسه گزارشی از عملکرد آموزشی حوزه های مختلف بخش های دولتی و خصوصی در ایام کرونا به ‏فرماندار شهرستان ارائه کرد.
 
تعداد بازدید کل :‌58
پنج شنبه 26 فروردین سال 1400
مصادف با 1442/09/03 هجری قمری
مصادف با 2021/04/15 میلادی

: مناسبت امروز
-