ارائه 60 دوره آموزشی به متقاضیان مهارت آموزی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان کردکوی


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران شهرستان کردکوی، مجید رمضانی رئیس مرکز گفت: در 6 ماهه اول سال جاری در حوزه های آموزشی اعم از کارگاههای مرکز ثابت و سیار شهری، پادگان، صنایع وصنوف، سکونتگاههای غیر رسمی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی برای گروه هدف متقاضیان مهارت آموزی، دانش آموزان، دانشجویان، ساکنین سکونتگاه غیر رسمی، سربازان وظیفه و شاغلین بنگاه های اقتصادی برای 337 نفر آموزش های مهارتی ارائه شد.
رمضانی اعلام کرد: آموزش های اجرا شده در قالب 60 دوره در 33 حرفه آموزشی بوده است که آموزش های سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی با تعداد محدودتر و با اولویت مهارت آموزی در محیط کار واقعی انجام پذیرفت که آمار این حوزه با تنوع 18 حرفه آموزشی، در 22 کارگاه پذیرنده، طی 35 دوره آموزشی به تعداد 71 نفر می باشد.
وی در پایان افزود: در این مدت رهگیری اشتغال 113 نفر از مهارت آموختگان سال گذشته انجام شد، که از این تعداد، مطابق پیگیری صورت گرفته، 17 نفر مشغول بکار شدند و اطلاعات آنان در سامانه رصد ثبت گردید.


 
تعداد بازدید کل :‌141
پنج شنبه 26 فروردین سال 1400
مصادف با 1442/09/03 هجری قمری
مصادف با 2021/04/15 میلادی

: مناسبت امروز
-